Stampleem

Stampleem is een eeuwenoude bouwmethode die erg aan populariteit aan het toenemen is. Het is in principe het maken van sedimentair gesteente. Door verschillende lagen van leem over elkaar heen te stampen ontstaat er een “kei” hard geheel.
Het proces begint door de selectie van de te gebruiken grond. Experts hebben een geschikte verhouding van zand, klei, silt en grovere steentjes bepaald om aan de hoge standaard van vandaag te dag te voldoen.
Deze verhouding is als volgt:

  • 15 tot 18 procent klei
  • 23 procent grovere steentjes
  • 30 procent zand
  • 32 procent silt (fijn zand)

Het is belangrijk verschillende maten zand en steentjes in de mix te hebben. Dit vergroot de dichtheid en de stevigheid. Verder is het belangrijk om de grond de juiste vochtigheid te geven tijdens het stampen. Dit zorgt voor een goede verdichting. Het vochtgehalte is goed als er geen stof vrij komt tijdens het stampen. Echter, als het te vochtig is blijft het plakken aan je stamper. En ook dat is niet goed.

Chapel of Reconciliation in BerlinKapel van de Verzoening in Berlijn, Rudolf Reitermann and Peter Sassenroth
 

Na de juiste mix bepaald te hebben word het per laag van 10 tot 20 cm in een bekisting gegooid en tot zo’n 50% van de on-gestampte hoogte gestampt. De bekisting dient sterk genoeg te zijn om de zijwaartse krachten op te vangen en niet uit te zetten.
Nadat de eerste laag is gedaan en genoeg stevigheid heeft kan de bekisting omhoog geplaatst worden en de volgende laag gedaan worden.
Het is mogelijk per laag verschillende kleuren leem te gebruiken. Dit heeft reeds prachtige resultaten opgeleverd. (zie afbeelding bovenaan deze pagina van het “Hotson Bakker Boniface Haden’s Nk’Mip Desert Interpretive Centre”)

schema stampleemVerschillende lagen leem worden samen gestampt tot een massieve muur.